Mezőtárkány Község Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01180

Kedvezményezett: Mezőtárkány Község Önkormányzata

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 6.984.400 Ft.

A projekt kezdete: 2017.06.01.

A projekt befejezése: 2018.06.30.

Mezőtárkány, Dormánd, Egerfarmos és Mezőszemere szomszédos település polgármesteri hivatalai vettek részt a projektben. A település közös önkormányzati hivatalt tart fent Mezőszemere, Dormánd és Egerfarmos községekkel. A projekt keretében 14 kártyaolvasó került beszerzésre, mert a rendszert 14 kollégánk használja. Emellett beszerzésre került 7 db asztali gép, monitorral és Windows programmal ellátva, valamint egy plusz további monitor. Switch eszköz és rack szekrény rendelkezésre állnak az önkormányzatoknál. Megtörtént a felhasználó hivatali dolgozók képzése, a rendszer tesztelése, élesítése, adatmigráció elvégzése, adatminőség javítása megtörtént. A működés fejlesztés és szabályozási keretek kialakítása rendben megvalósult. Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása szakértő bevonása mellett megtörtént. A projekt keretében az önkormányzatok korábban meglévő eszközparkunk már elég réginek, használtnak volt mondható, amit önerőből nem is könnyen tudnánk felújítani. Ezek egy része már nem is lett volna alkalmas az ASP rendszerhez való megfelelő és biztonságos használatra. Közbeszerzési kötelezettségünk nem volt a beszerzések kapcsán, mert nem érte el a közbeszerzési értékhatárt a beszerzési érték, illetve egybeszámítási kötelezettségünk sincs. A projekthez külső szolgáltatót voltunk kénytelenek igénybe venni a fejlesztés egy részének elvégzésére.

A projektben vállalt tevékenységek:

  • iratkezelő rendszer,
  • az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
  • gazdálkodási rendszer,
  • ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
  • önkormányzati adó rendszer,
  • ipar- és kereskedelmi rendszer,
  • hagyatéki leltár rendszer.

Az önkormányzati dolgozók továbbképzése megtörtént, a szakértők által adott segítségnyújtás révén megtörtént a felkészülés a rendszer naprakész használatára.

Eredmények: elégedettebb ügyfélkör, határidőben történő munkavégzés, időpontok pontosabb betartása, jelentések – adatok információáramlásának felgyorsítása. Az ügyvitel szervezési feladatok során célként kezeljük a papírfelhasználás jelentős csökkentését.