Látnivalók

 http://www.matraviz.hu/
 
Kapu
 
Templom
 
Mezõtárkány r.k. plébániája a Hevesi Fõesperesség Kápolna-Füzesabonyi Kerületéhez tartozik, Füzesabonyból ellátva. A R.k. anyakönyvei 1678 és 1710 között Mezõkövesden, 1720-tól 1895-ig helyben maradtak fenn.
1895-tõl önálló állami anyakönyvi kerület.
Mûemlék jellegû épületei a r.k. templom és plébániaház. Védõszentje Olajbafõtt Szent János apostol és evangélista. A templomban lévõ 1776-ban készült fõoltárkép és a XVIII. Század végébõl származó mellékoltárkép Kracker János Lukács egri festõ alkotása. Az 1776-ban készült, copf stílusú szószék Steinhauser Antal mûve, a keresztelõmedencét 1815-ben Giovanni Adami és Mózer József készítette.
A templom szépítésére 1996-ban is sor került: Kriston Endre kõfaragó mester irányításával felújították a kripta lépcsõsorait; az oltár vörösmárvány misekönyvtartót, ambõt kapott.
 
Világháborús Emlékmû
 
A két világháború áldozatainak száma 133 fõ, emléktábla õrzi nevüket.
 
 Templom
 
1896
 
56
 
Jézus
 
Szobor
 
Obeliszk
 
Obeliszk
 
Ártézvíz
Posted in Egyéb

Leave a Reply