ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS –KEZELÉSI FEJLESZTÉS 12. (ÉMO 12)

Üdvözöljük az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 12. (ÉMO 12) című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.


Projekt információk


A projekt címe: ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS –KEZELÉSI FEJLESZTÉS 12. (ÉMO 12)
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00122
Kedvezményezettek: Építési és Közlekedési Minisztérium
Mezőtárkány Községi Önkormányzat
Egerfarmos Községi Önkormányzat
Egerlövő Község Önkormányzata
Mezőszemere Községi Önkormányzat
A támogatás összege: 2 878 929 837 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 84,903442 %
A projekt várható fizikai befejezése: 2023.09.10.

A projekt tartalmának bemutatásaJelen projekt keretében kiépítésre kerül az agglomeráció szennyvízelvezető hálózata, valamint az azon érkező szennyvizet befogadó tisztító telepe.

A szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja a szennyvízgyűjtő hálózat és tisztítótelep kiépítése. Fontos cél a hatóság által esetlegesen előírt egyedi vízszennyező anyag kibocsátási határérték, továbbá a derogációs kötelezettség teljesítése. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Mezőtárkány, Egerfarmos, Egerlövő valamint Mezőszemere települések közigazgatási területe.

A tervezett szennyvízcsatorna hálózat ismertetése

A településeken az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvízelvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg. A domborzati adottságok miatt a községek belterületén több szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Az egyes gyűjtőkörzetek lokális mélypontjain közterületi szennyvízátemelők létesülnek, melyek a csatlakozó rövidebb – hosszabb nyomóvezetékeken keresztül továbbítják az öblözetben összegyűjtött szennyvizeket a befogadó irányába eső másik öblözet gyűjtőhálózatába.

A tervezett szennyvíztisztító telep Mezőtárkány település 054/15-ú hrsz. földrészlet területén kerül elhelyezésre. A tisztított szennyvíz közvetlen befogadója a Laskó patak.

Kapcsolat


Mezőtárkány Község Önkormányzata

3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81.

Tel.: 36/ 491-933

Tóthné Szabó Anita polgármester

KEHOP-2.2.2-15-2016-00122