Bemutatkozás

A Mezõtárkányi Mûvelõdési Ház a helyi Általános Mûvelõdési Központ (ÁMK) tagintézménye volt több, mint 30 évig. Jelenleg az Önkormányzat szakfeladataként biztosítjuk a fenntartását és működését.

A Mûvelõdési Ház a Község központjában található a Rákóczi úton, az Önkormányzati Hivatal szomszédságában.

A mûvelõdési ház helyet biztosít a

* település könyvtárának
* közösségi, közmûvelõdési intézményi, önkormányzati rendezvényeknek
* mûvészeti és sport célú közösségeknek, kiscsoportoknak
* az általános iskola testnevelés és tömegsport óráinak.

Bemutatkozás

Könyvtár: A kb 13 000 kötetes települési könyvtár hetente 3 alkalommal délutánonként áll a könyvtárlátogatók szolgálatára. 2007. január elsejétõl önállósága megszûnt, azóta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer (KSZR) keretében biztosítja negyedévente a szakszerû új dokumentumállományt.

A könyvtár 2007 októberében részleges felújításon ment keresztül: új lamináltpadlót, szalagfüggönyt kapott, 2008. januárjában számítógépet állítottunk üzembe, melyen 2008 nyarától az internet hozzáférés is biztosítva van. 2008 januárjában új bútorzat is szolgálja a látogatók kényelmét, mely lehetõvé teszi könyvtári órák megtartását az általános iskolások számára, továbbá jó szolgálatot nyújt minden közösségi nagyrendezvény esetében. A tervek között szerepel könyvtári integrált feldolgozó rendszer vásárlása, valamint olvasói számítógép beállítása. Könyvek mellett napilapokkal, folyóiratokkal, községi kiadványokkal várjuk látogatóinkat.

 Bemutatkozás

Az olvasói tér 26 fõ számára kényelmes ismeretszerzést biztosít.

Közösségi célú visszatérő rendezvények, programok:

Január – február:

Magyar Kultúra Napja; farsangi bálok óvodásoknak, iskolásoknak, nyugdíjas batyusbál a község lakóinak,

Nemzeti ünnepek: március 15, augusztus 20., október 23.

Április: Költészet Napja

Május elseje: majális

Június: gyermeknap, pedagógus nap

Július: Tárkányok találkozója

Augusztus: Anyatejes Világnap

Október: aradi vértanúk napja,

November: Jótékonysági bálok, Erzsébet-Katalin napi bál

December: mikulás, karácsonyi községi ünnep, szilveszteri bál

További igénybevételek: kihelyezett testületi ülések, önkormányzati feladatellátással összefüggõ programok: tanszer – szociális segélyek, véradások, egyesületi, alapítványi rendezvények.

A szabad terem és helyiség kapacitás kihasználás érdekében igény szerint vásároknak, tanfolyamoknak, termékbemutatóknak, szórakoztató szolgáltatásoknak is helyet biztosítunk.

Pl: felnõttképzéshez kapcsolódó tanfolyamok, gépjármû vezetõi tanfolyamok stb.

 Bemutatkozás

Mûvészeti és sport célú közösségeink:

* 2007. decemberétõl: heti egy alkalommal próbál  a helyi középiskolás fiatalokból álló mazsorett csoportunk. Vezetõjük Montvai Éva okleveles táncpedagógus.

* Gyöngyvirág Nyugdíjasklub ének és tánckara: heti egy alkalommal próbálnak, igény szerint vállalnak fellépéseket. Mûvészeti vezetõ: Montvai Éva, táncpedagógus.

* A mezõtárkányi sport egyesület karate szakosztálya 2007. novemberében alakult. Tekintélyes létszámmal mûködik, edzõ Borza József 6 danos mester Egerbõl.

* A sportegyesület konditermet alakított ki a mûvelõdési ház tetõtéri nagytermében. A teremnek sok intézményi dolgozó látogatója és külsõs igénybevevõje van. A konditerem megvalósításában oroszlánrészt vállalt Brauner Tamás önkormányzati képviselõ, többszörös országos fekvenyomó bajnok.

* A ping-pong szakosztály 2008 tavaszán indult, hobbi szinten mûködik. Tagjai nem versenyeznek.

 Bemutatkozás
Iskola testnevelés és tömegsport órái:  Az Általános Iskola 1992-tól vesz részt az országos kezdeményezésû „Mindennapos Testnevelés” programban. Ennek velejárója, hogy a gyerekeknek minden nap van testnevelés ill. tömegsport órájuk. A nagyterem kihasználtságát ez határozza meg hétköznaponként a fûtési szezonban, du. 16 óráig,  mert az iskola nem rendelkezik saját tornateremmel.
 Bemutatkozás
Telematikai szakterem: 2005-tõl, 15 gépen szakszerû szolgáltatással várja a netezni vágyókat az iskolában. E mellett lehetõség van egyéb informatikai-telematikai szolgáltatások igénybevételére is: fénymásolás, szövegszerkesztés, szkennelés, spirálozás, digitalizálás stb.

Szolgáltatásaink

MÛVELÕDÉSI HÁZ NYITVA TARTÁS:

A RENDEZVÉNYEKHEZ, PROGRAMOKHOZ, PRÓBÁKHOZ IGAZODVA

ELÉRHETÕEK VAGYUNK: HÉTKÖZNAP 7-10.00, DÉLUTÁN 13-18.00

ELÉRHETÕSÉG:

TELEFON: 36/591-005 (MÛV. HÁZ)

 1. Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díjai 2022. szeptember 1-től:

 

 1. Folyosók:
  1. fűtési szezonban: 12 000 Ft/alkalom, de maximum 4 óra
  2. fűtési szezonon kívül: 8 000 Ft/alkalom, de maximum 4 óra

 

 1. Könyvtár:
  1. fűtési szezonban: 12 000 Ft/alkalom, de maximum 4 óra
  2. fűtési szezonon kívül: 8 000 Ft/alkalom, de maximum 4 óra

 

 1. Nagyterem:
  1. fűtési szezonban: 15 000 Ft/óra
  2. fűtési szezonon kívül: 8 000 Ft/óra

KÖNYVTÁR:

TELEFON: 36/591-004

NYITVA TARTÁS: HÉTFÕ, SZERDA, PÉNTEK: 14-17.00

BEIRATKOZÁSI DÍJ: NINCS

Kiscsoportok

MAZSORETT CSOPORT:

 A mazsorett csoport 2007. novemberében alakult, Montvai Éva okleveles táncpedagógus irányításával, aki kezdetektõl a csoport mûvészeti és technikai vezetõje.

A tanárnõ Miskolcról jár hozzánk, Mezõtárkányon kívül a szomszédos Szihalmon is oktat. A próbák heti egy alkalommal hétvégén vannak, 1,5, 2 órában.

A jelenleg 12 fõbõl álló kiscsoportot középiskolás helyi fiatalok alkotják, akik nagy lelkesedéssel fogtak a technikai elemek,  koreográfiák megtanulásához. Elsõ bemutatkozásuk 2008. május 1-jén, a helyi majálison volt, ahol nagy tetszést arattak a közönség körében.

Felléptek, szintén nagy sikerrel, a felsõtárkányi 7. Tárkányok Találkozóján, több száz fõs résztvevõ – rengeteg külföldi – elõtt.

Az elõadói környezet megköveteli az egységes és mutatós formaruhák, eszközök használatát. Ezeket önkormányzati, helyi alapítványi és egyéb pályázatokból szereztünk be.

A fellépõruha 12 fõ részére 156.000.- Ft-ba került, míg a mazsorett botokat 55 ezer Ft-ért vásároltuk.

A kezdeti helyi rendezvények után egyre több felkérést kap a csoport a falunapok mellett egyéb rendezvényekre, s egyre messzebb lévõ települések is tudomást szereztek róla, jövõ évi felkéréseket tesznek.

A lányok jól szervezhetõk, hisz néhány kivétellel a közeli füzesabonyi Remenyik Zsigmond Gimnázium tanulói.

Fellépések elõtt külön próbákba is bevonhatók délutánonként, hétvégén.

Az új felkérések gyakorisága, egyre színesebb jellege, valamint a lányok tánctudásának szintje lehetõvé teszi, hogy új koreográfiák elsajátításához fogjanak, melyre szívesen vállalkoznak. Ezek viszont más jellegû fellépõruhák meglétét is elengedhetetlenné teszik.

A mazsorett csoport 2008. évi fellépései:

Május 01. Mezõtárkány, majális

Július 19. Felsõtárkány, Tárkányok találkozója

Augusztus 12. Mezõtárkány Mûvelõdéséért Közalapítvány rendezvénye

Augusztus 23. Mezõtárkány, falunap

Szeptember 06. Egerszólát, falunap

Szeptember 28. Mezõtárkány, Parlamenti Horgászképviselõk Baráti Körének szezonnyitó horgászversenye

Október 08. Munkaügyi Központ pályaválasztási kiállítás megnyitója, Füzesabony

GYÖNGYVIRÁG NYUGDÍJASKLUB:

A Mezõtárkányi Nyugdíjasklub és tánccsoportja bemutatása:

Mezõtárkányban két évtizedes igény valósult meg azzal, hogy a 70-80-as évek hírnevet szerzõ citerás és pávakörös szervezetei virágkora után 2003-ban a nyugdíjasklub tagjai tánccsoport megszervezésébe fogtak Tóthné Szabó Anita magyartanár, jelenlegi polgármester vezetésével.

A fogyó létszámú kistelepülések a növekvõ szociális problémákkal, többszörösen hátrányos helyzettel a közösségi mozgalmak felkarolásában láthatták, láthatják a települések újbóli fellendítésének egyik lehetõségét. Mezõtárkányban igény volt a létrejövõ kiscsoportokra, van fogékonyság a közösségi élet színesítésére, új alapokra helyezésére, melyhez helyben megtalálták a kulcsfontosságú irányítókat, közösségi vezetõket.

A Gyöngyvirág Nyugdíjasklub Mezõtárkány legaktívabb helyi civil szervezete.  Tagjai minden közösségi rendezvényen, megmozduláson részt vesznek, legyen az akár kulturális, mûvészeti, vagy sporttevékenység.

A mezõtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjasklub 2001. május 26-án alakult az önkormányzat kezdeményezésére, helyi civil igények alapján. Jelenlegi létszámuk közel ötven fõ. A klubvezetõ Siska Jánosné.

A klub a tagság által elfogadott klubnaptár és éves programterv alapján mûködik, melyet a vezetõség állít össze. Ez tartalmazza a tagok javaslatait, többségi véleményét.

Minden hónapban egyszer klubdélutánt tartanak, ahol megbeszélik  az aktuális programokat, tagságot érintõ kérdéseket, felkérésre segítik az önkormányzat és intézményei rendezvényszervezõ és egyéb munkáját.

A nyugdíjasklub tánccsoportja 2003-ban alakult 10 fõvel, míg a szintén megalakításra kerülõ énekkar 16 alapító taggal bír.

A nyugdíjasklub és vele a kiscsoportok taglétszáma emelkedett az elmúlt években.

A nyugdíjas tánccsoport fellépett már: Nyugdíjas Ki Mit Tud ?-on Verpeléten; a szolnoki Tisza –liget Strand Partin; Kistérségi Nyugdíjas találkozókon Erdõtelken, Egerfarmoson;  Poroszlón a kistérségi népdalkörök találkozóján és természetesen helyi rendezvényeken, valamint a Tárkányok Találkozóin a szlovákiai Kistárkányban, 2008. júliusában pedig Felsõtárkányban.

Szeptember 14-én Felsõtárkányban a helyi hagyományokon nyugvó rétesfesztiválon is fellépett a csoport, ahol guiness rekord is született: a világ leghosszabb rétesét sütötték meg. Idén október 4-én karitatív tevékenységként a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Füzesabonyi Csoportja központi ünnepségén is bemutatkozunk, készülünk a november 8-i régiós Nyugdíjas Ki-Mit Tud-ra, mely Verpeléten kerül megrendezésre.

A táncokat Montvai Éva okleveles tánctanárnõ tanítja be a heti próbákon, melyeken nagy lelkesedéssel vesznek részt a klubtagok. A tanárnõ Miskolcról jár hozzánk, szívesen részt vesz a mazsorettek és a nyugdíjas tánccsoport vezetése mellett a település egyéb közösségi programjain is.

A tánccsoport megtanult táncokat elõbb községi rendezvényeken mutatja be. Hagyományos népi táncok: lassú magyar tánc, kalocsai csárdás; valamint modern táncok közül kalapos, esernyõs tánc.

A programok megvalósításának anyagi alapját a tagdíjak, magánszemélyek felajánlása, önkormányzati és pályázati támogatások jelentik.

Meg kell említeni, hogy az énekkar fellépõruhájának vásárlásához 2006-ban a füzesabonyi Takarékszövetkezet is hozzájárult.

Az önkormányzat a polgármesterrel az élén szívügyének tekinti a csoportok mûködését, technikai és anyagi oldalról is minden tõle telhetõ támogatást megad.

A Mezõtárkányi Ifjúsági Kör és az Arcok Álruhában Amatõr Ifjúsági Színtársulat

A mezõtárkányi Arcok Álruhában Amatõr Ifjúsági Színtársulat 2001. február 23.-án alakult, 2002-ben jelölést kapott az Arany Titán díjra "Az év ifjúsági Szervezete" kategóriában. Az eltelt évek alatt Füzesabony kistérség települései is több alkalommal találkozhatott a csapattal, hiszen az ország számos településén és a határainkon túli helyszíneken kívül, itt is bemutatták az István a király és a Megfeszített rockoperákat, valamint a Kalandozás Középföldén metáloperát. Többek között az õ nevükhöz is köthetõ a Füzesabonyban évekig sikerrel futó Lavina fesztivál. A nagyobb lélegzetvételû darabok, ünnepi megemlékezésekre szerkesztett mûsorok mellett, falunapok és rendezvények alkalmával kisebb lélegzetû színdarabokkal, bohózatokkal, kabaré jelenetekkel, operett és musical egyvelegekkel is színpada lépnek.

Az alábbiakban beszámolunk a Mezõtárkányi Ifjúsági Kör és az Arcok Álruhában Amatõr Ifjúsági Színtársulat tevékenységérõl a 2007. szeptember 11. és 2008. június 19. közötti idõszakban.

Szeptember 13-tól új taggal bõvült a társulat a besenyõtelki Szabó Ivett személyében, aki aktív tagja a Reverinda Nõi Karnak is.

Szeptember 29-én, Farmoson tartottak falunapot, melyre minket is meghívtak fellépõként, ahol délelõtt „A tacskó” címû bohózatot, este musical slágereket láthatott, hallhatott tõlünk a közönség.

Október 13-án a mezõtárkányi Önkormányzattal közösen a párizsi békeszerzõdés aláírásának 60. évfordulója alkalmából szerveztünk emléknapot, mely keretein belül az érdeklõdõk számára kiállítás, történelmi elõadás, a „Még fáj a régi seb” c. mûsorunk megtekintésére nyílt lehetõség. Az elõadásunk rögzítésre került, melynek teljes változata DVD-n megrendelhetõ, a mûsorban elhangzó dalok pedig letölthetõk a honlapunkon.

Az elõadás után az érdeklõdõknek levetítésre került Koltay Gábor: Trianon c. filmje.

November 23-án a mezõtárkányi ÁMK 30 éves fennállása alkalmából rendezett emléknapon a társulat eddigi zenés produkcióiból válogatva készítettünk egy rövid mûsort, majd a másnapi bálon az elmúlt 30 év magyar és külföldi popslágereibõl szemezgettünk, ahol Ivett bemutatkozott a mezõtárkányi közönségnek is.

2008. március 1-jén a füzesabonyi Pöttömke óvoda javára rendezett jótékonysági bálon léptünk fel egy musical csokorral.

Április 12-én a mezõtárkányi könyvtárban "Megfagy a szív, ha nem szeret" címmel adtunk kis keresztmetszetet Petõfi Sándor szerelmi költészetébõl a Költészet Napja alkalmából, mivel ez a nap József Attila születésnapja, ezért Koltay Gábor és a Kormorán együttes „Magyarnak számkivetve” címû emlékmûsora került levetítésre.

Május 1-jén a helyi majálison egy operett összeállítással kedveskedtünk a közönségnek.

Május 31-én a farmosi Trianon Baráti Kör által hagyományosan megszervezett emléknapon tartottuk az idei nagyobb lélegzetû darabunk premierjét „Nefelejcs!” címmel.

Július 27-én a IV. Kiskörei Kocsmazenész találkozóra voltunk hivatalosak.

A távlati tervek között szerepel a „Nefelejcs!” helyi bemutatása, ami több esemény miatt is aktuális. (Wass Albert születésének 100., halálának 10. évfordulója, Esterházy János halálának 50. évfordulója)

Amennyiben erre érdeklõdés lesz, akkor újból szeretnénk elõadással, filmvetítéssel, kiállítással színesebbé tenni a mûsorunkat.

Kérjük, látogassák meg megújult, megszépült honlapunkat, ahol naprakész információkkal, fényképekkel és letöltési lehetõséggel várjuk a kedves érdeklõdõket.

Honlapunk címe: http://arcokalruhaban.uw.hu

Bízunk a további eredményes együttmûködésben az önkormányzattal és intézményeivel, igyekszünk a tõlünk telhetõ módon településünk javát szolgálni.

Mezõtárkányi Sport Egyesület

Egyesületünk a Mezõtárkányi Sport Egyesület 2007. június 19-én alakult. A nagy érdeklõdés mellett megtartott alakuló ülésen egyértelmûen megfogalmazták a megjelentek, hogy örülnek a kezdeményezésnek, hisz a környéken nincs lehetõségük a rendszeres és versenyszerû sportolásra. A jelenlévõk az egyesület elnökségébe Braunner Tamást, Gecse Ferencet, Tóth Imrét, Salamon Istvánt és Nyeste Sándort szavazta meg. A megválasztott elnökség elnöknek Nyeste Sándort, alelnöknek Tóth Imrét választotta. Az egyesület számvizsgáló bizottság elnökének Szeifertné Császár Juditot, tagjaivá Siska Lászlónét és Halászné Mátyus Ritát választotta a közgyûlés. Mivel községi szintû sportegyesületrõl van szó, ennek megfelelõen fogalmaztuk meg alapszabályunkban az egyesület célját.

Egyesület célja: A község lakói részére a rendszeres sportolás /versenyzés/, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A sportegyesület gondoskodik a község lakosságának rendszeres testedzésérõl és sportolásáról, mûködési területén elõsegíti az oktatási intézmények tanulóinak testnevelését és sporttevékenységét. A sport egyesület céljának megvalósítása érdekében együttmûködik állami és társadalmi civilszervezetekkel. Az egyesület igény szerint az alábbi szakosztályokat kívánja mûködtetni: asztalitenisz, sakk, labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, testépítés, kyokushinkai karate.

A felsorolt sportágak közül jelenleg két szakosztály mûködik. A futball és a karate. Sajnálatos, hogy a többi sportágra nem volt jelentkezõ, de a lehetõség folyamatosan adott. Viszont nagy az érdeklõdés a foci és a karate után.

A futball edzéseket jelenleg 25 fõ, a karatét 41 fõ (32 kezdõ és 8 haladó) látogatja. Bizakodásra ad okot, hogy Füzesabonyból is egyre többen jönnek át karatézni, közülük többen a Rendõrkapitányság munkatársai. Igaz magas színvonalú oktatást biztosítunk a sportolóknak. A karate edzéseket Shian Borza József 6 danos mester, az Európai Kyokushinkai Szervezet vezetõje, nemzetközi fõbíró tartja, heti 2 alkalommal. Itt szeretném megemlíteni Magyarországon kettõ 6 danos kyokushin mester van és ebbõl az egyik itt tart edzést Mezõtárkányon.

A futball edzéseket Tóth Imre testnevelõ tanár úr irányítja heti rendszerességgel. Szeptembertõl minimum havi 1 alaklommal hivatásos futball edzõ is fog edzést tartani, így ott is mindent megteszünk az elõrelépés érdekében.

Nemsokára indítjuk a testépítõ és fitness klubunkat. Ott Braunner Tamás képviselõ úr útmutatása alapján folynak az edzések. Lesznek olyan napok amikor csak hölgyek látogathatják a kondi és fitness termet.

A község vezetése felismerte a sport jelentõségét, kiemelten kezeli és ennek megfelelõen támogatja. Az önkormányzat képviselõ testülete 100 ezer, Ifj. Csonka Antal füzesabonyi vállalkozó 100 ezer forintos támogatásából és képviselõi tiszteleti díj felajánlásból biztosítani tudjuk az egyesület ez évi mûködését.

Ezúton is hívjuk a község lakosságát jelentkezzenek szakosztályainkba.

A téli hónapokban rendszeresen meghirdetjük a mûvelõdési házban a „Belépés csak tornacipõben” címû programunkat és ott lehet pingpongozni, röplabdázni.

Szeretettel várunk mindenkit.

Nyeste Sándor

elnök

Kyokushin karate csoport anyaga

A Kyokushin két szó összetételébõl áll:

Kyoku: jelentése Végsõ

Shin: jelentése Igazság

A jel a Kyokushin karate szimbóluma.

Az alsó és felsõ részen a csúcsok az egységet, az oldalsó tompa részek az erõt, a középsõ kör a végtelent, a külsõ kör a harmóniát és a körmozgást jelképezik.

Sosai Oyama 1923. július 27-én született Hyung Yee Choi néven délkelet-Koreában, egy Wa-Ryongri Yong-ch-myonchul Na Do nevû faluban, Kinje városa közelében, nem messze Gusantól.
 
A Kyokushin Karate megalapítója Masutatsu Oyama mester, századunk egyik legnagyobb küzdõegyénisége.

A Kyokushin szervezet megszületése egy templomi szertartás során történt, a Mitsumine-san hegyen. A Kyokushin név úgy fordítható: „Az igazság legvégsõ egyesülése”. Az ezt jelentõ három kanji jelet egy kalligráfiamester, Haramotoki írta le, és felkerült a dogi kabátjának bal oldalára. A Zen szerzetesek a meditáció során az ég felé emelték kezüket, összetéve úgy, hogy nyílás maradt a hüvelyk és a mutatóujj között. Ezt hívják kankunak. Masutasu karatéjának elõször volt neve és szervezete.
Shihan Bobby Lowe (ma 8 danos), Amerikában élõ kínai, akit Oyama a hawaii bemutatón ismert meg, eljött Tokióba, hogy intenzíven eddzen abban a karatestílusban, amit olyan hatásosan mutatott be Oyama; akinek segítségével Lowe létrehozta az elsõ dojót Japánon kívül.

Sosai Oyama 1994. április 26-án, rövid betegség után elhunyt. Nem sokkal azelõtt a szervezetnek egy új jelmondatot adott: Osu-No Seishin, az állhatatosság szellemét, a stílus alapvetõ filozófiája melletti kitartást. „Soha ne add fel” – ez az Osu-No Seishin lényege a Kyokushin számára.
Sosai Oyama élete során számtalan emberre volt hatással a Kyokushin karate révén. Bármit is tett, jót vagy rosszat, azt tudnunk kell: soha nem találkozunk még egy olyan emberrel, mint õ volt.

KYOKUA jel a japán kanji írással készült, három szó összevonásából.

KYOKU – legtávolabbi, alapvetõ

SHIN – igazság, valóság

KAI – találkozni, összekapcsolni

A KYOKUSHINKAI jelentése: "Találkozás a végsõ igazsággal."

Fogadjuk!

KYOKURendületlenül edzeni fogjuk testünket és lelkünket.

Fogadjuk!

A BUDO igazi útját követjük, így fejlesztjük képességeinket.

Fogadjuk!

Szilárdan törekedni fogunk önmagunk legyõzésére.

Fogadjuk!

Megtartjuk az udvariasság szabályait, tiszteljük elõljáróinkat és a rangban feljebb lévõket. Tartózkodunk az erõszaktól.

Fogadjuk!

Követjük az emberiesség tanítását, soha nem feledjük az alázatosság igaz erényét.

Fogadjuk!

Tiszteljük a bölcsességet és az erõt, nem keresünk más vágyakat.

Fogadjuk!

Egész életünkben a karate fegyelmével járjuk a Kyokushin útját

KMUUUUUUUU

Rendezvények

AKTUÁLIS

NOVEMBER 07. 16 ÓRAI KEZDETTEL RÉTI ÁRPÁD: WASS ALBERT IRODALMI EST – az elõadás ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!!!!

NOVEMBER 08. 16 ÓRAI KEZDETTEL ARCOK ÁLRUHÁBAN AMATÕR IFJÚSÁGI SZÍNTÁRSULAT EMLÉKMÛSORA – NEFELEJCS! (88 éve köttetett a trianoni szerzõdés, 100 éve született Wass Albert

Nefelejcs!

88. éve köttetett a trianoni szerzõdés…

Mely derékba törte oly sok ártatlan ember éltét és reményeit…

Mely miatt a 100 éve született Wass Albertnek egy életen át kellett szenvednie…

Megemlékezés a mezõtárkányi Mûvelõdési Házban 2008. november 8-án

16.00 Nagy Péter történelemtanár  megnyitója

16.15 Az Arcok Álruhában Amatõr Ifjúsági Színtársulat mûsora

17.20 Kiállítás megnyitó – Sipos Attila mûvelõdési ház igazgató

17.40  Filmvetítés: Észak felé, Dél felé, Kelet felé