Hirdetmény Tisza-Tarna-Rima

a Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011.(II.4.) közleménye alapján 2011. február 7. és március 27. között térségünkben is sor kerül a LEADER HACS által készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálatára, valamint a projektötletek-gyûjtésre épülõ célterület tervezésre.
A felülvizsgálat a legszélesebb nyilvánosság bevonásával folyik.
A felülvizsgálat indításáról munkaszervezetünk ezúton, illetve a két kistérség települései Polgármesteri Hivatalaiban elhelyezett hirdetményben tájékoztatja a lakosságot.
Akciócsoportunk honlapján a továbbiakban folyamatosan közzétesszük a HVS felülvizsgálat aktuális állásáról szóló tájékoztatást, valamint a HVS véleményezés alatt levõ aktuális szövegét, tervezett célterületeit, munkaanyagait, továbbá a honlapon megadott e-mail címen biztosítja azok véleményezési lehetõségét.
A HVS felülvizsgálat alatt folyamatos konzultációs lehetõséget biztosítunk a munkaszervezet Heves, Erzsébet tér 5. sz. alatti irodájában, illetve kijelölt napokon az Egyesület székhelyén (Tarnaörs, Erzsébet u. 13.). Az ügyfélfogadás rendje honlapunkon az „Elérhetõség” menüpont alatt található.

A felülvizsgálat menetrendje a következõ:
Akciócsoportunk 2011. február 18-án (pénteken) 9 órakor Dormándon, a Latinovits kastélyban tartja a felülvizsgálatot indító közgyûlését, ahol sor kerül a Tervezést Koordináló Csoport megválasztására. A közgyûlés nyilvános.
Február 15. és március 4. között valamennyi mikrotérségben nyilvános Fórumokat tartunk a HVS jövõképérõl, célkitûzéseirõl, intézkedéseirõl. Ezeken a Fórumokon és a konzultációkon is várjuk a két kistérség lakosainak projektötleteit. A Fórumok idõpontjáról és helyszínérõl honlapunkon és hirdetményeken adunk tájékoztatást.
Március 7. és 11. között kerül sor a HVS dokumentum tervezõi csoport általi véglegesítésére és HACS általi jóváhagyására. A HACS közgyûlése nyilvános, annak pontos idõpontjáról tájékoztatást fogunk adni honlapunkon, továbbá ugyanitt az elfogadott HVS-t is közzétesszük.
Legkésõbb március 27-ig a HACS tagsága dönt a beérkezett projektötletekrõl, amelyeket ezt követõen a tervezõi csoport készít elõ HPME szintre, ezekrõl április 20-ig egyeztetünk az Irányító Hatósággal és a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal.

Heves, 2011. február 10.
Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által…

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által, az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt pályázat sikeres pályázóiként Mezõtárkány községben megvalósult az ORVOSI RENDELÕ komplex akadálymentesítése. A pályázat közremõködõ szervezete a Váti Kht.
 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által...
 
Az esélyegyenlõségi törvény írja elõ az akadálymentesítést, mely, mint fogalom egyre nagyobb körben ismert, és egyre szélesebb értelemben alkalmazzák. Alapvetõ értelmezése szerint a fizikai, szellemi és érzékszervi fogyatékkal élõk számára olyan környezet kialakítását jelenti, mely segíti korlátok nélküli közlekedésüket, tájékozódásukat, és általában minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben fogyatékosságuk miatt akadályoztatva vannak. Kiszélesítve a kört, ugyanez a segítség hasznára lehet az idõsebbeknek is, de akár mindannyiunknak is.

A fogyatékosság megnyilvánulása és mértéke igen sokféle lehet. Más segítségre van szüksége egy gyengén látó, vagy akár teljesen vak embertársunknak, ismét más segítséget vár el egy rosszul halló ember. Súlyos, halmozott fogyatékosság esetén már segítõre is szükség van. A komplex akadálymentesítés célja, a különféle fogyatékosságban szenvedõk egyszerre történõ "kisegítése".

Mezõtárkány Község Önkormányzata törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében 2007. szeptemberében sikeres pályázatot nyújtott be orvosi rendelõjének akadálymentesítésére. A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatásnak, és az Önkormányzat által biztosított forrásnak köszönhetõen 8 101 957 Ft értékõ beruházás valósulhatott meg.

Az orvosi rendelõ komplex akadálymentesítése során az épület közelében akadálymentes parkolót létesítettek, a rendelõ bejáratához a kerekesszékkel, illetve babakocsival közlekedõk bejutását könnyítõ rámpát építettek. A fizikai akadálymentesítés keretében az ajtókat kicserélték, akadálymentes mosdót és WC-t építettek, valamint a mozgáskorlátozottak érdekében a küszöböket eltávolították.

Az infokommunikációs akadálymentesítés biztosítása érdekében a közlekedõ útvonalak mentén a burkolatban vezetõsávok kialakítására, az ajtók kontrasztos festésére került sor, a hallássérültek eligazodásának segítésére pedig indukciós hurok rendszert telepítettek.

A megvalósult beruházásnak köszönhetõen a településen élõk számára biztosított egészségügyi szolgáltatás elérhetõbbé vált.

Tóthné Szabó Anita polgármester