Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek javítása

AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA

 

Kedvezményezett: Mezőtárkány Község Önkormányzata

Projekt címe: Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek javítása Mezőtárkányban

Támogatás összege: 56,71 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt zárása: 2020.05.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00299

 

PROJEKT BEMUTATÁSA

 

A most induló fejlesztés célja az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése, tartalmi-módszertani megújítása. Az innovatív, formális és informális tanulási formák helyi szinten elérhetővé tétele nagyon fontos azon hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű lakosok számára, akik körülményeik miatt a felnőttképzés számára nehezen elérhetőek és kevéssé motiváltak. A településen élők alapvető problémái a munkanélküliség, az alacsony bérek, alacsony iskolázottság, rossz egészségügyi állapot és a kevés munkalehetőség. Jelen projekt az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosításával hozzájárul a lakosság – ezen belül is kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok – készségeinek, kompetenciáinak, tudásának növeléséhez. A projekt során a következő tanulási programok lesznek megvalósítva:

 1. Informatikai tanfolyam az aktív korú felnőtt és nyugdíjas korosztálynak
 2. Együttműködés a konfliktuskezelésben tanfolyam
 3. Álláskeresési technikák, hivatali ügyintézés tanfolyam
 4. Egészségmegőrzés és egészséges életmód ismeretterjesztő előadássorozat
 5. „Öltögető” kézimunka szakkör
 6. „Adogató” pingpong szakkör
 7. „Passzolgató” futball szakkör
 8. „Ütögető” karate szakkör
 9. „Lépegető” tánccsoport
 10. „Zenélgető” dalkör citera zenekarral
 11. „Ügyeskedő” kosárfonó alkotótábor
 12. „Ügyeskedő” fazekas alkotótábor
 13. „Ügyeskedő” tűzzománc alkotótábor

A projekt fő eredménye az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása helyben, különböző képzési, önképzési és tudásátadási programok megvalósításán keresztül, további eredménye, hogy hozzájárul az elsődleges célcsoport tudásának, kompetenciáinak, készségeinek növeléséhez, amelyet hosszú távon hasznosíthatnak a munkaerőpiacra való visszatérés során, elősegíti a társadalmi beilleszkedést és a formális oktatásba való belépést vagy visszatérést.

A Mezőtárkány Község Önkormányzata és a Mezőtárkány Művelődéséért Közalapítvány konzorciumi együttműködésében létrejövő projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.