TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00036 Új mini bölcsőde építése Mezőtárkányon

 

TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00036 Új mini bölcsőde építése Mezőtárkányon

A kedvezményezett neve: Mezőtárkány Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00036

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.10.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2022.12.31.

A megvalósítás helyszíne: Mezőtárkány Rákóczi út 38., hrsz. 829.

A projekt összköltsége: 99.932.591 Ft.

A támogatás intenzitása: 100%

 

Az Önkormányzat megvizsgálta a tulajdonában álló intézmények kihasználtságát, valamint a rendelkezésre álló ingatlanokat, mely alapján láthatóvá vált, hogy meglévő ingatlan felújításával nem, csak új épület építésével oldható meg az új bölcsődei férőhelyek kialakítása.

 

A fejlesztés átfogó célja:

– Kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszajutásának segítése

– Területi egyenlőtlenségek megszűntetése, egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése

– Települések népességmegtartó képességének javítása

 

A fejlesztés eredménye:

– 1 új bölcsődei intézmény építése, 6 bölcsődei férőhely kialakítása a bölcsődei ellátáshoz szükséges infrastruktúra létrehozásával,

– eszközbeszerzés,

– energiatakarékos megoldások kiépítése,

– akadálymentesítés,

– új munkahelyek létrehozása.

 

A tervezett bölcsőde ismertetése:

Építkezés helye: Mezőtárkány Rákóczi út 38. hrsz. 829.

Az építtető Mini bölcsőde építését tervezte el, azzal az igénnyel: az épület csatlakozzon a meglévő, működő óvodához, de a vonatkozó előírások, szabványok maximálisan betartásra kerüljenek.

A tervezett mini bölcsőde csatlakozik a meglévő óvoda bejáratához, de önálló funkcióként fog működni, az óvoda területétől elszeparálva. A meglévő óvodai részben lévő dolgozói szociális blokk, valamint az akadálymentes WC, illetve a rámpa: közösen kerül használásra. A bölcsődei funkcióhoz épül: foglalkoztató szoba, raktár, konyha-közlekedő valamint külső terasz. Szoba: meleg padlóval, egyéb helyiségek kerámia burkolattal. Szerkezeti kialakítás: illeszkedik a meglévő óvodához: földszintes kialakítású magas tetős épület. Hagyományos sávalappal, Porotherm tégla falazattal, evb gerendás födémmel, fa anyagú nyeregtetővel, cserépfedéssel. Nyílászárók: hőszigetelt-üvegezésű, műanyag szerkezetűek. Terasz. csúszásmentes kerámia burkolattal, külső részben fix, részben mozgatható árnyékolóval.

Mivel a meglévő építési telek beépítettsége nem tette lehetővé, hogy az épület mellé bővítmény készüljön, így a megrendelő a szomszédos telekből kénytelen volt vásárolni területet- terület rendezése folyamatban van. Ivóvíz ellátás: meglévő rendszerre csatlakoztatva. Gázellátás: meleg vizes radiátorral- meglévő rendszerre csatlakozva. Szennyvízelvezetés: meglévő, szigetelt zárt szennyvíztározóba. Parkolók: meglévő udvari parkoló szám kerül bővítésre.

Beszerzésre kerül emellett egy Ford Transit kisbusz is, emellett a bölcsődei eszközök. Mezőtárkány bölcsődéjének szükséges a bensőséges, családias légkör megteremtése az intézményben, hiszen a gyermekek egy része nehéz körülmények között él. Nehéz körülményeik következtében, és a szülők nagyfokú aluliskolázottságának tükrében fontos, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessünk a gyermekek megfelelő fejlesztésére. Számos területen lemaradás tapasztalható a bölcsődés korú gyermekek egészséges fejlődésében, ezért szükség van az értelmi, a mozgásfejlesztő és a pszichés funkciókat erősítő játékokra.

Jelen projektből olyan többcélú intézményt kíván létrehozni az önkormányzat, melyet az óvoda és a mini bölcsőde alkot. A jelenlegi óvoda épülete kerül bővítésre és az új épületrészben kerül kialakításra a mini bölcsőde. Az óvoda rendelkezik olyan meglévő helyiségekkel és eszközökkel melyek majd a mini bölcsődei igényeket is kiszolgálják. Azonban a mini bölcsőde helyiségeinek kialakításához, mint csoportszoba, gyermeköltöző, fürdőszoba, játszóudvar – valamint a bölcsődés korú gyerekek gondozásához és a velük való fejlesztő munkához szükséges bútorzat, berendezés és egyéb eszköz egyáltalán nem áll rendelkezésre.