Lakossági bejelentő lapok (állatvédelmi, hulladékgazdálkodási ügyekben és romos, gazos ingatlanok ügyében)

I. T Á J É K O Z T A T Ó

a) Az utcán gazdátlanul kóborló kutya, kutyák befogása helyi önkormányzati feladat, a bejelentést Mezőtárkány Község Önkormányzatához kell megtenni (postai cím: 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81., email cím: onkormanyzat@mezotarkany.hu)

b) Az utcán póráz nélkül a gazdájával, vagy az egyébként ismert kutyatartóval rendelkező, de adott esetben azon személy nélkül kóborló kutya, kutyák tekintetében szabálysértési hatósági feladat eljárni a 2012. évi II. törvény 193.§-a alapján, tehát ebben az esetben a rendőrség az illetékes szerv (Füzesabonyi Rendőrkapitányság, tel.szám: 112, postai cím: 3390 Füzesabony, Baross Gábor u. 12., email cím: rk.fuzesabony@heves.police.hu).

c) A sérülést okozó kutya vonatkozásában az eljáró hatóság egyrészt a rendőrség, amennyiben bűncselekmény gyanúja felmerült, illetve a veszélyessé nyilvánítási eljárás lefolytatása – ami ilyenkor kötelező – a település helye szerint illetékes járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályának feladata (Füzesabonyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, tel.szám: 36/542-268, postai cím: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 62., email cím: foallatorvos.fuzesabony@heves.gov.hu).

d) Állatkínzás (éheztetés, fizikai bántalmazás stb.) miatt büntetőeljárás megindítására a rendőrségnél kell bejelentést (feljelentést) tenni, tekintettel arra, hogy ez bűncselekménynek minősül (Füzesabonyi Rendőrkapitányság, tel.szám: 112, postai cím: 3390 Füzesabony, Baross Gábor u. 12., email cím: rk.fuzesabony@heves.police.hu)

e) Egyéb, a felsoroltakon kívül felmerült állattartási probléma miatt a bejelentést Mezőtárkány Község Önkormányzatához kell megtenni (postai cím: 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81., email cím: onkormanyzat@mezotarkany.hu)

Mindegyik esetben – az önkormányzat mellett – bárki élhet közvetlen bejelentéssel a megjelölt szervekhez az alábbi bejelentő lapon, aminek eléréséhez kattintson a következő linkre:
Bejelentő lap állattartási és állatvédelmi ügyekben

II. T Á J É K O Z T A T Ó

a) Közterületen lévő szemét elszállíttatása (ismeretlen személy által elhagyott hulladék) helyi önkormányzati feladat, a bejelentést Mezőtárkány Község Önkormányzatához kell megtenni (postai cím: 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81., email cím: onkormanyzat@mezotarkany.hu)

b) Magánterületen lévő szemét (kommunális, vegyes, építési stb., továbbá illegális autóbontó) esetén az eljárás a Heves Megyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztályának hatáskörébe tartozik (postai cím: 3300 Eger, Szövetkezet út 4., email cím: hulladekgazdalkodas@heves.gov.hu), feléjük kell bejelenteni.

Mindkét esetben – az önkormányzat mellett – bárki élhet közvetlen bejelentéssel a megjelölt szervekhez az alábbi bejelentő lapon, aminek eléréséhez kattintson a következő linkre:
Bejelentő lap hulladékgazdálkodási ügyekben

III. T Á J É K O Z T A T Ó

a) Romos épülettel rendelkező ingatlanok esetén a bejelentést a Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztálya felé szükséges megtenni, aki dönt a kötelező bontásról (postai cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 26., email cím: epites.eger@heves.gov.hu).

b) Gazos, elhanyagolt ingatlanok esetén helyi önkormányzati feladat intézkedést tenni (helyi önkormányzati rendelet alapján akár közigazgatási bírság kiszabására is sor kerülhet), a bejelentést Mezőtárkány Község Önkormányzatához kell megtenni (postai cím: 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81., email cím: onkormanyzat@mezotarkany.hu)

Mindkét esetben bárki élhet közvetlen bejelentéssel a megjelölt szervekhez az alábbi bejelentő lapon, aminek eléréséhez kattintson a következő linkre:
Bejelentő lap romos, gazos ingatlanok ügyében