BM Tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól

Magyarország Kormánya a Belügyminiszter útján 2018. október 19. napján  az Országgyűlés elő terjesztette T/2930 irományszámú, Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvénytervezetét.
Az előterjesztés elfogadása esetén a bejelentési kötelezettség bírságmentesen történő teljesítése 2020. december 31. napjáig teljesíthetővé válik.
dr. Tanárki – Fülöp István
jegyző