lakossági tájékoztatója a Felsõ Mátrában kialakult helyzetrõl

A 2017. április 19-és 20-án hó és havas esõ formájában lehullott igen jelentõs csapadék, és az erõs szél együttes hatására. Heves megyében a Felsõ-Mátrában és a Bükk hegység egyes területein az utak járhatatlanná váltak részben a havazás következtében, de döntõen azért, mert a közutakat övezõ fák tömegesen dõltek az utakra, ezzel ellehetetlenítve a közlekedését és egyben rendkívül megnehezítve a beavatkozó erõk kárfelszámolási tevékenységét. Ennek következtében több százan rekedtek a Felsõ-Mátra különbözõ településrészein. A kidõlõ fák sok helyen a villanyvezetékekre dõltek, azokat leszakították, így nagyszámú fogyasztási helyen szûnt meg az áramszolgáltatás.

A közútkezelõ már április 19-én hajnalban megkezdte és azóta is folyamatosan végzi a helyenként akár 50-70 cm-t is elérõ hó letakarítását, az utak síkosság mentesítését, melyet a mai naptól kiterjeszt az önkormányzati utakra is.

Jelenleg szünetel az áramszolgáltatás Mátraháza, Kékestetõ, Galyatetõ, Mátraszentlászló, Mátraszentistván, Mátraszentimre, Fallóskút, Bagolyirtás és Parádsasvár  egyes település részein, amely negyvenhét fogyasztási helyet érint. Ez a szám azonban a folyamatos fakidõlések miatt percrõl-percre változik. Az áramszolgáltató szakemberei aggregátorok segítségével tudták-tudják biztosítani az ideiglenes szolgáltatást. A szakemberek munkáját nehezítette, hogy a viharos erejû szél következtében kidõlõ fák, leszakadó faágak újra meg újra légvezeték szakadásokat okoztak. Az üzembe állított nagyteljesítményû aggregátorok elsõ sorban a víztározók szivattyúit, a szennyvízátemelõket, a gyógy intézményeket, szállodákat, szálláshelyeket és a kommunikációs csatornákat biztosító adótornyokat táplálják.

Az Egererdõ Zrt. szakemberei a katasztrófavédelem tûzoltó egységeivel, valamint, a Kékes Kutató Mentõ Alapítvány önkénteseivel immáron három napja azon dolgoznak, hogy megtisztítsák és járhatóvá tegyék az utakat a kidõlt fáktól, faágaktól. Több esetben kellett az erdõben rekedt, életveszélyes helyzetbe került emberek mentését megszervezni.

A kialakult helyzet miatt járhatatlanná vált útszakaszokat, úgymint a 24-es számú fõút Parádsasvár-Mátraháza közötti szakaszát, valamint a 2408-as számú galyatetõi bekötõutat Mátrakeresztesig a rendõrség zárva tartja, ezzel elõzve meg a további elakadásokat és a balesetveszélyes helyzetek kialakulását, egyben segítve az utak járhatóvá tételét. A 24-es számú fõút Parádsasvár-Mátraháza közötti szakaszát elõreláthatólag ma délután megnyitják, azonban a 2408-as számú út továbbra is a forgalom elõl zárva marad.

A mentési és kárfelszámolási munkálatokat a Heves Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi operatív törzse koordinálja. A VB munkacsoportot állított fel a kialakult helyzetre tekintettel. .A beavatkozó szervek és szervezetek minden rendelkezésükre álló eszközzel azon fáradoznak, hogy a forgalom elõl elzárt településeken rekedt emberek alapvetõ ellátását biztosítsák, a kiesett közmû-szolgáltatást mielõbb helyreállítsák, valamint az utakat megtisztítsák. A szakemberek kérik az érintett lakosság és szállóvendégek megértését és további türelmét. A jelenlegi idõjárási körülményekre tekintettel az elzárt településrészeken, illetve szállodákban, üdülõkben rekedtek a mai napon 10:00 órakor és 13:00 órakor a rendõrség és a közútkezelõ speciális jármûvei biztosítása mellett –   gépjármûveikkel elhagyhatják a szálláshelyeiket. Gyülekezési helyként a Grand Hotel Galya és a Hotel Narád & Park parkolói vannak kijelölve.


Leave a Reply