Tisztelt mezõtárkányi ebtulajdonosok!

Mezõtárkány község területén 2015. augusztus 13. napjától, csütörtöktõl Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján Mezõtárkány Községi Önkormányzat megbízásából eljáró diákmunkások és alkalmazottak a településen található ebek összeírását végzik.

Az összeírás a településen található valamennyi ebre kiterjed, függetlenül annak veszettség elleni oltottságától vagy transzponderrel (ún. "chip") való ellátottságától.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatszolgáltatás kötelezõ, annak elmulasztása, vagy megtagadása az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

A megbízottak minden ingatlan felkeresnek a településen, ahol ebet tartanak, és kitöltik az adatfelvételi lapot az eb tartójának adatszolgáltatása alapján. Ehhez kérem, hogy az eboltási könyvet részükre az adategyeztetés céljából átadni szíveskedjenek.

A feladat ellátásával megbízott személyek megbízólevéllel rendelkeznek, melyet az összeírás megkezdésekor felmutatnak.

A megbízottak által kitöltött adatlapot az eb tartójának alá kell írnia (ha kifogás merül fel az adatlap tartalmával kapcsolatban, az eltérõ adatok igazolása esetén az adatlapot javítják) , az ebrõl az adatlap kitöltését követõen fénykép készül a késõbbi azonosíthatóság érdekében.

Amennyiben nem tartózkodnak otthonukban, mikor a megbízottak felkeresik ingatlanjukat, akkor értesítést hagynak a postaládában azzal, hogy a 36/490-933-as telefonszámon, Mezõtárkány Községi Önkormányzat titkárságán jelezhetik, melyik idõpont megfelelõ Önöknek az összeírás elvégzése céljából.

Jelen összeírás célja az ebpopuláció felmérése, veszettség elleni oltások és chipelés szervezésének segítése, semmiképp sem pedig az oltatlan, vagy egyedileg nem azonosított ebek tulajdonosainak a büntetése.

A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a Mezõtárkány község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idõsebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy mûködjenek együtt az Önkormányzattal.

Segítõ közremûködésüket elõre is köszönjük.

dr. Tanárki – Fülöp István
jegyzõ

Posted in Egyéb

Leave a Reply