Aljegyzõ álláspályázat

Mezõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Mezõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Mezõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Mezõszemerei Kirendeltsége aljegyzõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3378 Mezõszemere, Május 1. út 36.

A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök:
aljegyzõ

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése szerint, valamint az Önkormányzati hatásköri jegyzék figyelembevételével helyettesíti a jegyzõt; továbbá a jegyzõ által meghatározott feladatokat végzi, melyek különösen az önkormányzati feladatokhoz, önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó területek és szervezeti egységek irányítása, fejlesztési, üzemeltetési, gazdálkodási kérdések. Vezeti Mezõtárkány Közös Önkormányzati Hivatal Mezõszemerei Kirendeltségét.

A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Mezõtárkány Közös Önkormányzati Hivatal Mezõszemerei Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselõk jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Mezõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvõképesség,
  • Büntetlen elõélet,
  • Egyetem, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat
  • alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett,
  • Közigazgatási szakvizsga,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvõképesség
  • Büntetlen elõélet

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tanárki – Fülöp István jegyzõ nyújt, a 36/491-933 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mezõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történõ megküldésével (3375 Mezõtárkány, Kossuth Lajos út 81. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 704/2015. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyzõ.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról és az aljegyzõ kinevezésérõl a Mezõtárkányi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek közössége dönt a jegyzõ javaslata alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.mezotarkany.hu – 2015. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezotarkany.hu honlapon szerezhet.


Leave a Reply