Pályázóink figyelmébe!

 

2014. szeptember 16.

Tájékoztatjuk azokat az ügyfeleinket, akik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kibocsátott, támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerõs támogatási határozattal rendelkeznek, hogy megjelent a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendelet alapján módosultak az egyes jogcímek keretén belül benyújtott pályázatok, kérelmek megvalósítási, illetve a kifizetési kérelem benyújtási határideje. A rendelet elérhetõ az alábbi linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14126.pdf

Kérjük, a kifizetési kérelem benyújtása elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy kérelme tartalmazza valamennyi elõírt csatolandó mellékletet, valamint arról, hogy abban a megfelelõ igazoló dokumentumokkal alátámasztott, a valóságnak és a tényleges megvalósításnak megfelelõ adatok szerepeljenek!
Amennyiben bõvebb információt igényel, Munkaszervezetünk készséggel áll rendelkezésére.

TTRM Akciócsoport Munkaszervezete

Posted in Egyéb

Leave a Reply