Óvodavezetõ álláspályázat

Mezõtárkány – Egerfarmos Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotásulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mezõtárkányi Mesevár Óvoda és Egerfarmosi Tagóvodája óvodavezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
 
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 év-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Heves megye, 3375 Mezõtárkány, Rákóczi Ferenc út 38.
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenõrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körû pedagógiai szakmai vezetése, a törvényes intézményi mûködés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okirat szerint.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:

 • Fõiskola, óvodapedagógus,
 • óvodapedagógusi tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség
 • büntetlen elõélet
 • magyar állampolgárság
 • cselekvõképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • vezetési program
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • kedvezõ elbírálás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 A beosztás betölthetõségének idõpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szabó Anita nyújt, a 06- 36/491-933 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Mezõtárkány – Egerfarmos Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotásulás címére történõ megküldésével (3375 Mezõtárkány, Kossuth Lajos út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1705/2014. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezetõ.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Mezõtárkány – Egerfarmos Köznevelési Mikrotársulás Társulási Tanácsa bírálja el.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 29.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 
www.mezotarkany.hu – 2014. július 22.
www.egerfarmos.hu – 2014. július 22.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezotarkany.hu honlapon szerezhet.
Posted in Egyéb

Leave a Reply