Elnyert ÚMVP támogatások turisztikai fejlesztésekre

2014. április 28.
Akciócsoportunk területén tizenkét pályázó, mintegy 222 millió forint támogatást nyert az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet keretében, amelyet 2014. január 15-ig lehetett benyújtani a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
Az elõzetes támogatási rangsort Egyesületünk Döntéshozó Testülete jóváhagyta, a támogatási  határozatok kiküldése az ügyfelek részére folyamatban van.
TTRM Egyesület Munkaszervezete

Posted in Egyéb

Leave a Reply