Falusi szállásadók figyelmébe!

2013. december 10.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az egyes szálláshely típusokhoz tartozó védjegyek kiadásának, nyilvántartásának rendszerét különbözõ szakmai szervezetekre bízta 2011 évtõl. A falusi szálláshelyek védjegyrendszerét a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, a kempingekét a Kempingek Szakmai Szövetsége, a fizetõ-vendéglátókét (városok, kiemelt üdülõkörzetek) a Magánszállásadók Országos Szövetsége koordinálja.

 A falusi szálláshelyek Napraforgós Tanúsító védjegy alapvetõ célkitûzése, a széleskörû és szakosodó szolgáltatásokkal, jó szakmai felkészültséggel rendelkezõ szálláshely-szolgáltatást nyújtó szolgáltatók pozitív megkülönböztetése a többi szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ falusi szálláshely szolgáltatókkal szemben.
 
A Nemzeti védjegyet elsõsorban a marketing munkában lehet eredményesen kamatoztatni. A Nemzeti Tanúsító Védjeggyel rendelkezõ szolgáltatók felkerülnek automatikusan a FATOSZ honlapjára  valamint a MT. Zrt által mûködtetet NETA ( Nemzeti egységes Adatbázis)  rendszerbe is. A minõség garanciája a folyamatos, évenként megismétlõdõ ellenõrzés, illetve a szolgáltatók évenkénti szakmai továbbképzése is.

A FATOSZ által kibõvítet, a fakultatív szolgáltatások széles körét, ezen keresztül a szakosodás lehetõségeit is megteremtõ, követelmény rendszer, a szolgáltatókat minõségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra valamint fogyasztó (turista) orientált szemléletû értékesítõ munkára ösztönzi. A Védjegy minõsítés  folyamata alapján a falusi szállásadók kérelmüket  a FATOSZ megyei falusi turizmus szervezetéhez  nyújthatják be. A benyújtott kérelmek alapján egy helyszíni szemlére kerül sor, majd ezt követõen a Bíráló Bizottság elé kerül jóváhagyásra a kérelem. A sikeres pályázóval a FATOSZ 5 évre szóló védjegyhasználati szerzõdést köt átadva a kiérdemelt táblát és oklevelet.

A napraforgós Tanúsító Védjegyének eljárási díjai:

1-8 férõhely    9-16 férõhely
30.000 Ft.    45.000 Ft.

Az ÚMVP támogatásban részesûlõ falusi szálláshelyeknek meg kell felelni a 4. napraforgós minõsítésnek. A minõsítéssel kapcsolatos információk elérhetõek a Falusi Turizmus Országos Szövetsége honlapján:

http://www.fatosz.eu/hu/szakmai+oldalak/nemzeti+tanusito+vedjegy/tudnivalok+a+vedjegyrol.html

TTRM Egyesület Munkaszervezete

Posted in Egyéb

Leave a Reply