Tájékoztató a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl

A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.) nem csak a bûncselekmények/tulajdon elleni szabálysértések közvetlen sértettjeit, hanem mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bûncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következtében szenvedtek sérelmet.
 
1./ Áldozatsegítõ szolgáltatások, minden bûncselekmény áldozatának

Érdekérvényesítés elõsegítése: személyre szabott felvilágosítás és ügyintézés a bûncselekmény kapcsán felmerülõ problémák megoldására. Iratok pótlásához segítségnyújtás, pszichológus segítségnyújtás.

Szakjogászi segítségnyújtás: amennyiben az áldozat bûncselekménnyel összefüggõ jog- vagy érdeksérelmének további intézéséhez ügyvédi közremûködés szükséges, az áldozatsegítõ szolgálat felajánlja az áldozatnak a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közremûködését. A jogi szolgáltatás díját a rászoruló áldozat helyett az állam viseli.

Azonnali pénzügyi segély (bûncselekmény elkövetésétõl számított 5 napon belül igényelhetõ) – élelmezéssel, lakhatással, ruházkodással, utazással, gyógyászati és kegyeleti jellegû kiadások fedezésére mérlegelés alapján adható, ha ezek megfizetésére az áldozat a bûncselekmény következtében nem képes.

2./ Állami kárenyhítés szándékos, személy elleni erõszakos bûncselekmények rászoruló áldozatainak (bûncselekmény elkövetésétõl számított 3 hónapon belül igényelhetõ)
– jogosult lehet a bûncselekmény sértettje, ha testi épsége, egészsége a bûncselekmény következményeként súlyosan károsodott, vagy
– ilyen sértettnek, illetve a bûncselekmény következtében meghalt sértetnek egy háztartásban élõ egyenes ági hozzátartozója, házastársa, élettársa, eltartottja.
A vagyoni kár nagyságát, a jövedelemcsökkenés mértékét és a testi épség, egészség súlyos károsodását igazolni kell.

3./ Tájékoztatás bárkinek, aki az áldozatsegítõ szolgálathoz fordul

Széleskörû tájékoztatás a büntetõeljárásbeli jogokról, kötelezettségekrõl, az áldozatsegítés körében adható támogatásokról, illetve egyéb ellátásokról, juttatásokról.
4./ A támogatás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani.

Elérhetõségek:
Heves Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítõ Osztály
Dr. Tóth Anett(36/510-995)
3300 Eger, Barkóczy út 7.
telefonszáma:  36/510-695
fax: 36/510-698

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfõ, kedd, csütörtök: 8.00-16.30
Szerda: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-14.00

Ingyenesen egész nap hívható áldozatvonalunk: 06-80-225-225
Önkéntes áldozatsegítõk

 
Posted in Egyéb

Leave a Reply