Tájékoztatás országos tûzgyújtási tilalomról

A vidékfejlesztési miniszter az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezésére 2013. július 22-töl visszavonásig általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el. Külterületen a tilalom idõszaka alatt tilos tüzet gyújtani az erdõterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévõ külterületi ingatlanokon, amely körbe beletartoznak a felsorolt területeken található tûzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
 
A mûveletlen területeken a tûz elleni védekezésrõl a tûzesetek megelõzése, a tûzoltás feltételeinek biztosítása a tulajdonos, a kezelõ, illetve használó feladata.
 
Belterületen is tilos a gaz és hulladék nem megfelelõ égetése, mert a tûz átterjedhet erdõterületre, ezzel személyeket veszélyeztethet, valamint jelentõs anyagi károkat okozhat.
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tûzhely, vagy grillsütõ használata nem tiltott a tûzgyújtási tilalom idején sem.
Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tûz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg.
 
Nyílt téri hulladékégetésnek minõsül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.
Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
Tûzvédelmi szabálytalanságok estén tûzvédelmi bírság szabható ki, melynek legkisebb összege 100.000 forint.
További fontos információ, hogy az Országos Tisztiföorvosi Hivatal 2013. július 24-én 00.00 órától 2013. július 26-án 24.00 óráig II. fokú hõségriadót rendelt el.
 
A tûzgyújtási tilalommal és a hõségriadóval kapcsolatos tudnivalókról és védelmi intézkedésekrõl a http.//www.katasztrófavédelem.hu/ ; www.erdotuz.hu és a www.antsz.hu honlapokon további tájékoztatás található.
Mezõtárkány, 2013. július 25.
 
dr. Tanárki – Fülöp István
jegyzõ
Posted in Egyéb

Leave a Reply