Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségrõl

A jelenleg hatályos jogszabályi elõírások értelmében annak a belföldi magánszemélynek, akinek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezetlen, a megfelelõ egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2013-ban havonta 6660 forint (naponta 222 forint) összegû egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony akkor rendezetlen, ha a magánszemély biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik és egészségügyi szolgáltatásra sem a törvényben meghatározott egyéb jogcímen, sem pedig közösségi rendelet, illetve nemzetközi egyezmény rendelkezése alapján nem jogosult.

A biztosítottak, valamint az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen jogosultak körét a társadalombiztosításról szóló törvény tételesen meghatározza. Õk anélkül jogosultak az egészségügyi ellátásra, hogy azért külön fizetniük kellene.

Abban az esetben, ha Ön nem tartozik a törvény által meghatározott körbe, és közösségi rendelet vagy nemzetközi egyezmény elõírása alapján sem jogosult az egészségügyi ellátás igénybevételére, akkor az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére irányuló kötelezettségét − annak keletkezésétõl számított 15 napon belül − a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz be kell jelentenie.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bejelentési kötelezettség teljesítésére a 13T1011 számú adat- és változásbejelentõ lapot rendszeresítette, amely az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhetõ, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) is letölthetõ.

Az adatlap papíralapon két példányban, vagy elektronikus úton is benyújtható. A papíralapú adatlapot postai úton is megküldheti vagy személyesen, illetve meghatalmazott útján is benyújthatja, fõszabály szerint bármelyik adóigazgatósághoz. A meghatalmazott útján történõ eljárás esetén a meghatalmazást az adatlaphoz csatolni kell.

Amennyiben bizonytalan azt illetõen, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség az Ön esetében fennáll-e vagy sem, vagy egyszerûen csak annak teljesítésével kapcsolatban van bármilyen más kérdése, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik az ügyfélszolgálatainkon ügyfélfogadási idõben, telefonon keresztül pedig a 06/40-42-42-42-es kék számon − hétfõtõl csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig − készséggel állnak a rendelkezésére. 
       
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága

Posted in Egyéb

Leave a Reply