Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje

A 1253-as számú személyijövedelemadó-bevallást az idén legkésõbb május 21-éig kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

Amennyiben Ön 2012-ben bevallási kötelezettséggel járó jövedelmet szerzett, akkor az azt terhelõ adóval a fent említett idõpontig kell a személyijövedelemadó-bevallása keretében elszámolnia, és − ha a pótlékmentes részletfizetés igényléséhez elõírt feltételeknek nem felel meg, vagy ezzel a lehetõséggel nem kíván élni − eddig a határnapig kell a bevallással egyidejûleg még fizetendõ adó teljes összegét is megfizetnie.

Nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, ha a 2013. február 15-éig benyújtott nyilatkozatával az egyszerûsített bevallást választotta, és a törvényi feltételeknek egyébként megfelel, vagy ha a 2013. január 31-éig megtett nyilatkozatában a munkáltatójától kérte az éves adója megállapítását. Szintén nem kell bevallást beadnia, ha Ön, eleget téve a törvény által támasztott követelményeknek, adónyilatkozatot nyújt be a 2012. évi személyijövedelemadó-kötelezettségérõl.

A fentieken túlmenõen nem kell személyijövedelemadó-bevallást készítenie abban az esetben sem, ha az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallania (például, ha 2012-ben kizárólag adómentes jövedelemben, így a helyi önkormányzat által nyújtott szociális segélyben, nyugdíjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban stb. részesült).

Bevallást kell benyújtania viszont többek között akkor, ha a 2012-es adóévben

  • munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelmet szerzett;
  • álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, keresetkiegészítésben, keresetpótló juttatásban, táppénzben vagy gyedben részesült;
  • társas vállalkozás (pl.: kft) tagjaként személyes közremûködése ellenében kapott jövedelmet;
  • munkaviszonya megszûnt, és ezzel összefüggésben 2011-ben végkielégítést kapott;
  • hallgatói munkaszerzõdés alapján hallgatói munkadíjban részesült;
  • ingatlant adott bérbe, és ebbõl jövedelme származott;
  • õstermelõként a támogatásokkal csökkentett éves bevétele a 600 ezer forintot meghaladta;
  • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártól adóköteles jövedelmet szerzett (pl.: a kötelezõ várakozási idõszak leteltét követõen nem nyugdíjszolgáltatásként kifizetett adóköteles összeghez jutott, vagy adomány jogcímén kapott jövedelmet);
  • ingatlanértékesítésbõl adóköteles jövedelme származott, stb.

A személyijövedelemadó-bevallására szolgáló 1253-as nyomtatvány az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhetõ, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthetõ és az internetes program segítségével is kitölthetõ. A bevallását benyújthatja papíralapon, illetve amennyiben ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezik, akkor akár elektronikus úton is. Amennyiben a bevallását papíralapon kívánja benyújtani, akkor azt ajánlott küldeményként az állandó lakóhelye szerint illetékes megyei adóigazgatósághoz kell postai úton megküldenie vagy az ügyfélszolgálaton személyesen átadnia.

Amennyiben a bevallás kitöltésével vagy a fentiekkel kapcsolatban további kérdése van, tárcsázza a 06/40-42-42-42-es kék számot, ahol kollégáink hétfõtõl csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig készséggel állnak a rendelkezésére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága

Posted in Egyéb

Leave a Reply