Hirdetmény Tisza-Tarna-Rima

a Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011.(II.4.) közleménye alapján 2011. február 7. és március 27. között térségünkben is sor kerül a LEADER HACS által készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálatára, valamint a projektötletek-gyûjtésre épülõ célterület tervezésre.
A felülvizsgálat a legszélesebb nyilvánosság bevonásával folyik.
A felülvizsgálat indításáról munkaszervezetünk ezúton, illetve a két kistérség települései Polgármesteri Hivatalaiban elhelyezett hirdetményben tájékoztatja a lakosságot.
Akciócsoportunk honlapján a továbbiakban folyamatosan közzétesszük a HVS felülvizsgálat aktuális állásáról szóló tájékoztatást, valamint a HVS véleményezés alatt levõ aktuális szövegét, tervezett célterületeit, munkaanyagait, továbbá a honlapon megadott e-mail címen biztosítja azok véleményezési lehetõségét.
A HVS felülvizsgálat alatt folyamatos konzultációs lehetõséget biztosítunk a munkaszervezet Heves, Erzsébet tér 5. sz. alatti irodájában, illetve kijelölt napokon az Egyesület székhelyén (Tarnaörs, Erzsébet u. 13.). Az ügyfélfogadás rendje honlapunkon az „Elérhetõség” menüpont alatt található.

A felülvizsgálat menetrendje a következõ:
Akciócsoportunk 2011. február 18-án (pénteken) 9 órakor Dormándon, a Latinovits kastélyban tartja a felülvizsgálatot indító közgyûlését, ahol sor kerül a Tervezést Koordináló Csoport megválasztására. A közgyûlés nyilvános.
Február 15. és március 4. között valamennyi mikrotérségben nyilvános Fórumokat tartunk a HVS jövõképérõl, célkitûzéseirõl, intézkedéseirõl. Ezeken a Fórumokon és a konzultációkon is várjuk a két kistérség lakosainak projektötleteit. A Fórumok idõpontjáról és helyszínérõl honlapunkon és hirdetményeken adunk tájékoztatást.
Március 7. és 11. között kerül sor a HVS dokumentum tervezõi csoport általi véglegesítésére és HACS általi jóváhagyására. A HACS közgyûlése nyilvános, annak pontos idõpontjáról tájékoztatást fogunk adni honlapunkon, továbbá ugyanitt az elfogadott HVS-t is közzétesszük.
Legkésõbb március 27-ig a HACS tagsága dönt a beérkezett projektötletekrõl, amelyeket ezt követõen a tervezõi csoport készít elõ HPME szintre, ezekrõl április 20-ig egyeztetünk az Irányító Hatósággal és a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal.

Heves, 2011. február 10.
Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport


Leave a Reply