Informatikai infrastruktúra fejlesztés Mezõtárkány és Egerfarmos községek iskoláiban

2011. január 30-án lezárult a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0068 azonosító számú projekt, mely során az Általános Mûvelõdési Központ Mezõtárkány-Egerfarmos-Sarud általános iskolái nagy értékû informatikai eszközökkel gazdagodtak. A Kedvezményezett tábla kihelyezésével, sajtóközlemény kiküldésével, fotódokumentáció készítésével, honlapon történõ utalással, média-megjelenések elemzésével és zárórendezvény megszervezésével biztosította a nyilvánosságot. A fejlesztés pénzügyi elszámolására a projektzárást követõen kerül sor.

Posted in Egyéb

Leave a Reply