Informatikai infrastruktúra fejlesztés Mezõtárkány és Egerfarmos községek iskoláiban

Mezõtárkány Község Önkormányzata a mezõtárkányi, az egerfarmosi és a sarudi általános iskolások oktatásának fejlesztését tûzte ki célul, melyhez elengedhetetlen a vonatkozó eszközinfrastruktúra modernizálása, ezért „Informatikai infrastruktúra fejlesztés Mezõtárkány és Egerfarmos községek iskoláiban” címmel pályázatot nyújtott be a TIOP-1.1.1/07/1 pályázati konstrukció keretében.  A projekt az Európai Unió jóvoltából 8 897 500 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesül.

Posted in Egyéb

Leave a Reply