Mezõtárkány ismertetõ szöveg

www.mezotarkany.hu
Mezõtárkány
Heves megye
Füzesabonyi kistérség

Az alig több mint 1700 lakosú települést az elsõ okleveles források 1261-ben említik Tottarkan névalakban. Mezõtárkányként 1353-tól szerepel a korabeli iratokban. A 15. század végére a község az egri káptalan birtoka lett. A káptalan közbenjárására a település vásártartási jogot kapott, amely mezõvárosi jelleget öltött, de a rangot sohasem kapta meg. A törökök 1552-ben elpusztították a falut, de néhány év után újjá épült. 1687-ben ismét elnéptelenedett, 1701-re azonban újra benépesült. Birtokosa ismét az egri káptalan lett, és az is maradt egészen a legújabb idõkig.

Letölthetõ ismertetõ szöveg>>

Pdf1>> Pdf2>>

Posted in Egyéb

Leave a Reply