Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által…

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által, az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt pályázat sikeres pályázóiként Mezõtárkány községben megvalósult az ORVOSI RENDELÕ komplex akadálymentesítése. A pályázat közremõködõ szervezete a Váti Kht.
 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv által...
 
Az esélyegyenlõségi törvény írja elõ az akadálymentesítést, mely, mint fogalom egyre nagyobb körben ismert, és egyre szélesebb értelemben alkalmazzák. Alapvetõ értelmezése szerint a fizikai, szellemi és érzékszervi fogyatékkal élõk számára olyan környezet kialakítását jelenti, mely segíti korlátok nélküli közlekedésüket, tájékozódásukat, és általában minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben fogyatékosságuk miatt akadályoztatva vannak. Kiszélesítve a kört, ugyanez a segítség hasznára lehet az idõsebbeknek is, de akár mindannyiunknak is.

A fogyatékosság megnyilvánulása és mértéke igen sokféle lehet. Más segítségre van szüksége egy gyengén látó, vagy akár teljesen vak embertársunknak, ismét más segítséget vár el egy rosszul halló ember. Súlyos, halmozott fogyatékosság esetén már segítõre is szükség van. A komplex akadálymentesítés célja, a különféle fogyatékosságban szenvedõk egyszerre történõ "kisegítése".

Mezõtárkány Község Önkormányzata törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében 2007. szeptemberében sikeres pályázatot nyújtott be orvosi rendelõjének akadálymentesítésére. A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatásnak, és az Önkormányzat által biztosított forrásnak köszönhetõen 8 101 957 Ft értékõ beruházás valósulhatott meg.

Az orvosi rendelõ komplex akadálymentesítése során az épület közelében akadálymentes parkolót létesítettek, a rendelõ bejáratához a kerekesszékkel, illetve babakocsival közlekedõk bejutását könnyítõ rámpát építettek. A fizikai akadálymentesítés keretében az ajtókat kicserélték, akadálymentes mosdót és WC-t építettek, valamint a mozgáskorlátozottak érdekében a küszöböket eltávolították.

Az infokommunikációs akadálymentesítés biztosítása érdekében a közlekedõ útvonalak mentén a burkolatban vezetõsávok kialakítására, az ajtók kontrasztos festésére került sor, a hallássérültek eligazodásának segítésére pedig indukciós hurok rendszert telepítettek.

A megvalósult beruházásnak köszönhetõen a településen élõk számára biztosított egészségügyi szolgáltatás elérhetõbbé vált.

Tóthné Szabó Anita polgármester


Leave a Reply