Bemutatkozás

A Mezõtárkányi Mûvelõdési Ház a helyi Általános Mûvelõdési Központ (ÁMK) tagintézménye volt több, mint 30 évig. Jelenleg az Önkormányzat szakfeladataként biztosítjuk a fenntartását és működését.

A Mûvelõdési Ház a Község központjában található a Rákóczi úton, az Önkormányzati Hivatal szomszédságában.

A mûvelõdési ház helyet biztosít a

* település könyvtárának
* közösségi, közmûvelõdési intézményi, önkormányzati rendezvényeknek
* mûvészeti és sport célú közösségeknek, kiscsoportoknak
* az általános iskola testnevelés és tömegsport óráinak.

Bemutatkozás

Könyvtár: A kb 13 000 kötetes települési könyvtár hetente 3 alkalommal délutánonként áll a könyvtárlátogatók szolgálatára. 2007. január elsejétõl önállósága megszûnt, azóta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer (KSZR) keretében biztosítja negyedévente a szakszerû új dokumentumállományt.

A könyvtár 2007 októberében részleges felújításon ment keresztül: új lamináltpadlót, szalagfüggönyt kapott, 2008. januárjában számítógépet állítottunk üzembe, melyen 2008 nyarától az internet hozzáférés is biztosítva van. 2008 januárjában új bútorzat is szolgálja a látogatók kényelmét, mely lehetõvé teszi könyvtári órák megtartását az általános iskolások számára, továbbá jó szolgálatot nyújt minden közösségi nagyrendezvény esetében. A tervek között szerepel könyvtári integrált feldolgozó rendszer vásárlása, valamint olvasói számítógép beállítása. Könyvek mellett napilapokkal, folyóiratokkal, községi kiadványokkal várjuk látogatóinkat.

 Bemutatkozás

Az olvasói tér 26 fõ számára kényelmes ismeretszerzést biztosít.

Közösségi célú visszatérő rendezvények, programok:

Január – február:

Magyar Kultúra Napja; farsangi bálok óvodásoknak, iskolásoknak, nyugdíjas batyusbál a község lakóinak,

Nemzeti ünnepek: március 15, augusztus 20., október 23.

Április: Költészet Napja

Május elseje: majális

Június: gyermeknap, pedagógus nap

Július: Tárkányok találkozója

Augusztus: Anyatejes Világnap

Október: aradi vértanúk napja,

November: Jótékonysági bálok, Erzsébet-Katalin napi bál

December: mikulás, karácsonyi községi ünnep, szilveszteri bál

További igénybevételek: kihelyezett testületi ülések, önkormányzati feladatellátással összefüggõ programok: tanszer – szociális segélyek, véradások, egyesületi, alapítványi rendezvények.

A szabad terem és helyiség kapacitás kihasználás érdekében igény szerint vásároknak, tanfolyamoknak, termékbemutatóknak, szórakoztató szolgáltatásoknak is helyet biztosítunk.

Pl: felnõttképzéshez kapcsolódó tanfolyamok, gépjármû vezetõi tanfolyamok stb.

 Bemutatkozás

Mûvészeti és sport célú közösségeink:

* 2007. decemberétõl: heti egy alkalommal próbál  a helyi középiskolás fiatalokból álló mazsorett csoportunk. Vezetõjük Montvai Éva okleveles táncpedagógus.

* Gyöngyvirág Nyugdíjasklub ének és tánckara: heti egy alkalommal próbálnak, igény szerint vállalnak fellépéseket. Mûvészeti vezetõ: Montvai Éva, táncpedagógus.

* A mezõtárkányi sport egyesület karate szakosztálya 2007. novemberében alakult. Tekintélyes létszámmal mûködik, edzõ Borza József 6 danos mester Egerbõl.

* A sportegyesület konditermet alakított ki a mûvelõdési ház tetõtéri nagytermében. A teremnek sok intézményi dolgozó látogatója és külsõs igénybevevõje van. A konditerem megvalósításában oroszlánrészt vállalt Brauner Tamás önkormányzati képviselõ, többszörös országos fekvenyomó bajnok.

* A ping-pong szakosztály 2008 tavaszán indult, hobbi szinten mûködik. Tagjai nem versenyeznek.

 Bemutatkozás
Iskola testnevelés és tömegsport órái:  Az Általános Iskola 1992-tól vesz részt az országos kezdeményezésû „Mindennapos Testnevelés” programban. Ennek velejárója, hogy a gyerekeknek minden nap van testnevelés ill. tömegsport órájuk. A nagyterem kihasználtságát ez határozza meg hétköznaponként a fûtési szezonban, du. 16 óráig,  mert az iskola nem rendelkezik saját tornateremmel.
 Bemutatkozás
Telematikai szakterem: 2005-tõl, 15 gépen szakszerû szolgáltatással várja a netezni vágyókat az iskolában. E mellett lehetõség van egyéb informatikai-telematikai szolgáltatások igénybevételére is: fénymásolás, szövegszerkesztés, szkennelés, spirálozás, digitalizálás stb.

Leave a Reply