A település bemutatása

Mezõtárkány Heves megye dél-keleti részén, a hevesi síkon, Eger megyeszékhelytõl 25 km-re található. Sík területen fekszik, a településen halad át a Laskó-patak, mely a Tisza-tóba torkollik.
Mezõtárkány elsõ okleveles említése 1261-bõl származik Tottarkan névalakban. Mezõtárkányként 1353-tól szerepel a korabeli iratokban.
Mindig vendégszeretõ nép voltunk, így a törökök is hosszan vendégeskedtek nálunk, mígnem 1552-ben teljesen elpusztították a falut. Kétszer is újjáépült, majd az egri káptalan birtoka lett. 1423-ban országos vásártartási jogot kapott, így mezõvárosi jelleget öltött.
Az 1771-es úrbérrendezés során a falu határait elsõ osztályúnak minõsítették. Ekkor is földmûvelõ népek lakták, a lakosság fõ foglalkozása a mezõgazdasági õstermelés volt.
1773-ban új templom épült, mely ma is a hitélet központja.
A századfordulón, 1900-ban 3045 lakosa volt a falunak, jelenleg 1768-an lakják.

A település lakossága a szolgáltatás és kereskedelmi tevékenység mellett fõleg mezõgazdaságból él. Községünkben mûködik Termelõszövetkezet, van pékségünk, s egy asztalosipari vállalkozás.
Az apró vadban aránylag gazdag területen a Fauna Rt tepélypusztai központjában szálloda, étterem, vadászházak vonzzák a turistákat.
A település szélén, a régi sóderbánya helyén keletkezett tó a horgászok „paradicsoma”. Itt igényesen kialakított szállással, szabadidõparkkal várják a vendégeket.
Községünk közúton és vasúton is jól megközelíthetõ. A szomszédos városnál, Füzesabonynál megépült M3-as autópálya érinti községünk északi határát. A község területén beépítésre alkalmas telkek kellõ számban rendelkezésre állnak. Az autópálya közelsége pedig vonzó lehet a letelepedni szándékozó vállalkozásoknak.
A községben fokozatosan kiépültek azok az infrastruktúrák, melyek a kor követelményeihez igazodva szolgálják a lakosság igényeit. Csupán a szennyvízhálózat nincs kiépítve, melyet terveink és reményeink szerint a Rima-menti 4 település összefogásával uniós források bevonásával a közeljövõben szeretnénk megvalósítani, azt követõen pedig az úthálózatunkat felújítani.

Mezõtárkány csendes, nyugodt, barátságos, kedves kis falu. Mi, itt élõk, szertejük településünket, s az elszármazottak is szívesen jönnek hozzánk hazanézõbe.
Igyekszünk kis községünket szépíteni, rendezett utcakép kialakításával, parkosítással vonzóbbá tenni. Igényes faluközpont, piactér, parkolók, parkok kialakításával, információs táblák elhelyezésével, szolgáltatásfejlesztéssel szeretnénk a közeljövõben az itt élõ vidéki emberek életminõségén javítani.
Átütõ jelentõségû volt a Falunapunkon 1 héttel ezelõtt átadott Fiókgyógyszertár, mely átadáson már az új háziorvosunk is jelen volt.
Településünk életében a legsarkalatosabb problémát jelentette már évek óta az orvos-kérdés és a gyógyszertári ellátás. Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy szinte egyszerre kezdi meg mûködését az új háziorvos és a fiókgyógyszertár.

Intézményhálózatunk megfelelõ, jó színvonalú. Ez évtõl már társulásban mûködtetjük az iskolánkat és az óvodánkat is Egerfarmos község Önkormányzatával.
A XXI. Század iskolája elnevezésû IKT-beruházásnak, uniós támogatásnak köszönhetõen 2005-tõl iskolánkban megteremtõdött az oktató-nevelõ munka korszerû feltételrendszere. Az épületbõvítés mellett jelentõs informatikai eszközparkkal gazdagodott az intézmény. A számítógép iskolai használata a tanulók számára új tanulási környezetet jelent. Az interaktív multimédiás programokkal szívesebben tanulnak a gyermekek mindenféle tantárgyat. A 7. – 8. osztályos, tehetséges, informatikát kedvelõ tanulóink emelt szintû informatika oktatás keretében ECDL TART vizsgaanyagot sajátítanak el, és a 8. osztály végére eljuthatnak az ECDL STANDARD (7modulos) bizonyítványig.
Az említett beruházás eredményeként épült ki Közösségi Házunk, ahol számítógépes tanfolyamok szervezésével, egyéb szolgáltatásokkal segítjük a civil szervezeteket és a lakosságot.
Az iskolában 14 éve mûködõ mindennapos testnevelésnek köszönhetõen tanulóink -leküzdve a tornaterem hiányát- évrõl évre kitûnõen szerepelnek a Kisiskolák Megyei és Országos Atlétikai Bajnokságán.
Idén is megyei I. helyezést értek el, majd az országos versenyen is dobogóra állhattak 3 versenyszámban: egyéni 600 m-es futás, fiú atlétika csapat és fiú svédváltó csapatversenyben. Büszkén mondhatom el, hogy az összesített pontszám alapján a legeredményesebb kisiskola Magyarországon 2007-ben Mezõtárkány lett.
De felnõtt bajnokokkal is dicsekedhetünk. Brauner Tamás fekvenyomásban 190 kg-mal országos bajnoki címet szerzett augusztusban a Balaton Kupán. Salamon István pedig évek óta mindig dobogós helyen végez a hosszútávfutás különbözõ országos versenyein. A küföldi kis- és nagymaratoni futóversenyek rendszeres résztvevõje.
Érdemes tehát sportéletünket fejleszteni, a lehetõségek körét bõvíteni. Másfél hónapja alakult meg a Mezõtárkányi Sportegyesület többféle szakosztállyal.
Örömmel üdvözölhettük nemrégiben községünkben edzõi minõségében Borza József 6 danos karatemester, aki a karateedzéseket tartja a mintegy 45 fõ résztvevõnek.
Önkormányzatunk arra törekszik, hogy a településen élõk életminõsége, életkilátásai, a község élhetõsége javuljon. Hiszen a falu megtartó ereje ebben rejlik –gondolok itt különösen a fiatalokra. Ennek érdekében fejlesztési elképzeléseink között szerepel az orvosi rendelõ akadálymentesítése, az óvoda bõvítése, bölcsõdei ellátás biztosítása, modern fõzõkonyha kialakítása a kisiskola épületében, annak teljes felújítása.
A nyár folyamán készült el az Idõsek Napközi Otthonának átalakításával a Szociális Szolgáltatóházunk, mely helyet ad a Védõnõi Szolgálatnak, Csecsemõgondozásnak, a Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálatnak, Házigondozásnak, a Fiókgyógyszertárnak, valamint itt kapott helyet a körzeti megbízott rendõri iroda is.
Kulturális programkínálatunk bõvítésével, a civil szervezetek támogatásával, az egy hónapja megalakult Sportegyesület mûködésével a közösségformálást, a jó hangulat kialakítását segítjük.
Egyre többen vesznek részt ebben a munkában jó szándékkal, segítõ kezet nyújtva. Megcsillannak a régi értékek, a harmónia, a nyugalom és a derû uralja kis falunk mindennapjait.

Számos, országosan védett építészeti látnivalót csodálhat meg az ide látogató: a Kálváriát, a Káptalani kúriát, a Plébánia-házat, Magtárat, s jó néhány gyönyörû szobrot. (Nepomuki Szent János szobra).
Említésre méltó még a községi temetõ nemrégiben felújított ravatalozója, a Millecentenáriumi „Idõkapu”, valamint a templomkertben lévõ emlékpark.
Legszebb mûemlék jellegû épületünk a római katolikus templom, melynek védõszentje Olajbafõtt Szent János apostol és evangelista.
A 2000-ben felújított orgona híres szép hangzásáról.
Jeles napjainkon szívélyes vendégfogadást tapasztalhat meg a kedves látogató. Községi szintû ünnepeink a Farsang, a Majális, a Búcsú május elsõ vasárnapján, a Gyereknap, a Falunap Szent István ünnepéhez kapcsolódva, a Tárkány nevet viselõ testvérközségek találkozója augusztus hónapban, valamint az adventi és húsvéti templomi hangverseny.
Kérem a kedves nézõket, látogassanak el hozzánk, nézzék meg nevezetességeinket.

Posted in Egyéb

Leave a Reply