Gazdasági élet

Gazdasági életA községben fokozatosan kiépültek azok az infrastruktúrák, melyek a kor követelményeihez igazodva szolgálják a lakosság igényeit. Az alapvetõ infrastruktúrák közül csupán a szennyvízhálózat nincs kiépítve, melyet a tervek szerint 5 település összefogásával kistérségi beruházásként valósítunk meg. A szilárd hulladék elhelyezése és a szelektív szemétgyûjtés bevezetése érdekében a település csatlakozott – 43 település összefogásával – a "Tisza-tavi" szemétlerakó létesítéséhez.
A település lakossága a szolgáltatás és kereskedelmi tevékenység mellett fõleg mezõgazdaságból él. Az EU közösséghez való csatlakozás remélhetõleg növeli a mezõgazdaságból élõk jövedelmét, valamint a vidékfejlesztés keretében Mezõtárkány is élvezi az épített- és a természeti környezet védelmébõl származó elõnyöket, mely az életminõség javulását jelenti.
 
Gazdasági életA település jövõbeni fejlesztésének programjai közül elkészült a környezetvédelmi program, a településrendezési terv pedig várhatóan 2003. évben készül el. A község területén beépítésre alkalmas telkek kellõ számban rendelkezésre állnak. Az M3-as autópálya közelsége (légvonalban 3 km, ráhajtási csomóponttól 6 km) vonzó lehet a letelepedni szándékozó vállalkozásoknak.
 
Fejlesztési tervek:
Az Önkormányzat a 2006-2010-re szóló gazdasági programjában meghatározta a fejlesztés irányát: óvodabõvítés, faluközpont felújítása, piactér, játszótér, parkolók, buszmegálló kiépítése, sportpálya rekonstrukciója, kisiskola felújítása korszerû fõzõkonyha kialakításával, tájház felújítása, tornaterem építése, belterületi úthálózat felújítása, információs táblák elhelyezése, turisztikai vonzerõ erõsítése.
A község területén beépítésre alkalmas telkek kellõ számban rendelkezésre állnak. Az M3-as autópálya közelsége (4 km) vonzó lehet a letelepedni szándékozó vállalkozásoknak.
 
Posted in Egyéb

Leave a Reply