Gyerekház kialakítása

GYEREKHÁZ KIALAKÍTÁSA

 

Kedvezményezett: Mezőtárkány Község Önkormányzata

Projekt címe: Gézengúz Gyerekház kialakítása Mezőtárkány községben

Támogatás összege: 40 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt zárása: 2022.05.14.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.3-16-2017-00081

 

PROJEKT BEMUTATÁSA

 

A most induló Gyerekház Kialakítása tárgyú projekt elsődleges célja a képességfejlődés segítése, a kisgyermeket nevelő szülő minél korábbi szakszerű támogatása. A gyermek a születés pillanatától, vagy már azt megelőzően is fejleszthető, támogatható. A szülő feladata, hogy ezt ösztönös megérzései mellett, tudatosan is megtegye. Ennek alapja a gyerekekkel való bánásmód érzelmi és értelmi támogatása. A koragyerekkori szolgáltatások elérhetővé tétele nagyon fontos azon rászoruló családjaink számára, akik körülményeik miatt nem tudják gyermekük számára a fejlődését támogató, megfelelő körülményeket biztosítani, pedig az ekkor megteremtett esélyek az egész életútra pozitívan hatnak és megalapozzák az óvodai, iskolai esélyeket; a sikeres iskolai előmenetelt, illetve az egész életútját, pályafutását.

A projekt keretén belül a Gyerekház az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása,
  • a szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása,
  • mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása,
  • a gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején,
  • korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek,
  • helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus),
  • részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára,
  • együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal
  • várandósok felkészítése a gyermek fogadására,
  • a célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése (pl. nagyobb lánytestvérek önismereti csoportja, egyéb célzott foglalkozások a továbbtanulás érdekében).

A Biztos Kezdet Gyerekházak esetében kiemelkedően nagy hangsúlyt kap a szülők bevonása és a velük való együttműködés. A Gyerekház biztosítja a változatos tevékenységekhez szükséges játékokat és anyagokat, elérhetővé teszik a gyerekek mentális, fizikai fejlődéséhez szükséges eszközöket, környezetet, hogy nevelésük minél magasabb színvonalon valósuljon meg.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.